Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
<< >>
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

Ανακοίνωση για τέλη

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος «Ν. Καζαντζάκης» με τις: 300/23-10-2008 και 301/23-10-2008 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου:

     Α. Αναπροσαρμόζει το πάγιο εξαμηνιαίο δημοτικό τέλος αποχέτευσης  και καθορίζει για τις οικίες 9,00 € ανά εξάμηνο αντί των 6,00 € που είναι σήμερα και για τα ακίνητα λοιπών χρήσεων από 9,00 € σε 15,00 € ανά εξάμηνο με ισχύ από 1-1-2009 και αφορά όλους τους συνδεδεμένους με το δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης καταναλωτές ανεξάρτητα εάν εξυπηρετούνται από το βιολογικό καθαρισμό

Β. Επιβάλει τέλη βιολογικού καθαρισμού σε συνάρτηση με την κατανάλωση ύδρευσης και δημιουργεί κλίμακα χρέωσης τελών βιολογικού καθαρισμού για καταναλωτές το ακίνητο των οποίων βρίσκονται σε οικισμό  που εξυπηρετείται από το βιολογικό καθαρισμό,(αφορά τα τ.δ. Αγίου Βασιλείου, Αγιών Παρασκιών, Καλλονής, Καταλαγαρίου, Μυρτιάς, Πεζών, Χουδετσίου), και με ισχύ από 1-1-2009 ως εξής:

Για κατανάλωση ύδρευσης έως 10 κ.μ. χρέωση 0,35 € ανά κ.μ., από 11 κ. μ. έως 50 κ.μ. χρέωση 0,60 € από 51 κ.μ. έως 100 κ.μ. χρέωση 0,70 € Από 101 κ. μ. έως 150 χρέωση 1,00 €  Από 151 κ. μ. έως 300 χρέωση  1,40 € Από 301 και άνω χρέωση  2,00 €.

     Γ. Αναπροσαρμόζει τα δημοτικά τέλη ύδρευσης  με ισχύ από 1-1-2009 ως εξής:

Kαθορίζει την τιμή του νερού ύδρευσης ανά κυβικό μέτρο κλιμακωτά ως εξής:

Για κατανάλωση νερού ύδρευσης: από 0 έως 10 κ.μ. χρέωση  0,42 € από 11 έως 50     κ.μ.    χρέωση  0,54 € από 51 έως 100   κ.μ.  χρέωση  0,70 € από 101 έως 150  κ.μ.  χρέωση      1,00 € από 151 έως 300  κ.μ. χρέωση 1,25 € και από 301 και άνω χρέωση 1,60 € .

       Δ. Μειώνει τα δημοτικά τέλη ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού για ομάδες πληθυσμού όπως ΑΜΕΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και με ποσοστό έκπτωσης επί του καθαρού ποσού του λογαριασμού ύδρευσης ως εξής: για οικογένεια με τρία τέκνα έκπτωση σε ποσοστό 15%, για πολύτεκνο με τέσσερα τέκνα  έκπτωση σε ποσοστό 20%, με πέντε τέκνα  έκπτωση σε ποσοστό 25%, με έξη τέκνα έκπτωση σε ποσοστό 30% κ.ο.κ, 

 και με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Για τα Α.Μ.Ε.Α. το ποσοστό αναπηρίας να είναι ή να υπερβαίνει το 67% και το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00 €.

β) Για τους τρίτεκνους βασική προϋπόθεση τα τέκνα να συνοικούν με αυτούς το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 €.

γ) Για τους πολύτεκνους: βασική προϋπόθεση τα τέκνα να συνοικούν με αυτούς το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα να μην υπερβαίνει το να μην υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 €.

         Ε. Καθορίζει τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της έκπτωσης στις παραπάνω κατηγορίες ως:

α) Τα Α.Μ.Ε.Α θα καταθέτουν στο Δήμο Αίτηση, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Απόδειξη λογαριασμού, Εκκαθαριστικό σημείωμα ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από την Εφορία ότι δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση σε καμία ΔΟΥ, Ετήσιο εισόδημα 12.000 €, Βεβαίωση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να προκύπτει ότι η αναπηρία είναι σε ποσοστό 67% και άνω. Αίτηση μπορεί να υποβληθεί και από ένα ενήλικο μέλος της οικογενείας.

β) Οι πολύτεκνοι θα καταθέτουν στο Δήμο Αίτηση, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Εκκαθαριστικό σημείωμα ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από την Εφορία ότι δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση σε καμία ΔΟΥ, Ετήσιο εισόδημα 20.000 €, Πιστοποιητικό Ομοσπονδίας Πολυτέκνων. Αίτηση μπορεί να υποβάλλει μόνο ο έχων την ιδιότητα του πολυτέκνου.

        ΣΤ. Αναπροσαρμόζει με την 298/23-10-2008 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του, το φόρο (τέλος) ηλεκτροδοτούμενων χώρων για λογαριασμό του Δήμου σε βάρος κάθε στεγασμένου χώρου οικιακού καταναλωτή ή καταναλωτή εμπορικής ή βιομηχανικής χρήσης, που βρίσκεται στην περιφέρειά του, ανά μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ στο ποσό των 0,08 € ανά τετραγωνικό μέτρο από το ποσό 0,07 € που ίσχυε έως σήμερα με ισχύ από 01/01/2009.

        Ζ. Οι προαναφερόμενες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου έχουν αναρτηθεί ολόκληρες στους Πίνακες Ανακοινώσεων του Δήμου, και στην ιστοσελίδα του : www.dimos-nikoskazantzakis.gr .

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ο Δήμαρχος

 

 

 

 

                                                                 Ρούσος Κυπριωτάκης