Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Απρίλιος  2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
<< >>
Τρίτη, 13 Απριλίου 2021
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την δράση 1.2 της Βιολογικής Κτηνοτροφίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΠΕΖΑ 23/2/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣTΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΤΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

                 

                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους  κτηνοτρόφους του Δήμου μας  ότι , δημοσιεύτηκε  από το  ΥπΑΑΤ, η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την δράση  1.2 της Βιολογικής Κτηνοτροφίας. (πενταετία ενίσχυσης) του μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα ξεκινά από τις  24 Φεβρουαρίου έως και την 30η Μαρτίου

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Η προστασία των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, αέρας) και η διατήρηση της βιοποικιλότητας
 • Η προσφορά εγγυήσεων στους καταναλωτές για ασφαλή  ζωικά προϊόντα
 • Η αειφορική διαχείριση των βοσκοτόπων και η βελτίωση της ευζωίας των ζώων

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η ετήσια ενίσχυση χορηγείται σε 5ετή διάρκεια. Το ύψος της υπολογίζεται με βάση την έκταση του χρησιμοποιούμενου βοσκοτόπου (έως 20% και εκτάσεις παραγωγής βιολογικών ζωοτροφών) και το είδος των ζώων παραγωγικής κατεύθυνσης που έχει ενταχθεί στη δράση, δεν μπορούν όμως να υπερβαίνουν:

 • Αίγες και πρόβατα έως 180 Ευρώ/ΜΜΖ/Ηa/έτος*,
 • Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση έως 339 Ευρώ/ΜΜΖ/Ηa/έτος* και
 • Βοοειδή με κρεοπαραγωγική κατεύθυνση έως 166 Ευρώ/ΜΜΖ/Ηa/έτος*

*(ΜΜΖ/Ha = Μονάδες Μεγάλου Ζώου / Εκτάριο δηλ. 10 στρ.). Το ακριβές ποσόν ανά ζώο, υπολογίζεται ξεχωριστά σε κάθε εκμετάλλευση, λαμβάνοντας υπ΄όψιν τις διαθέσιμες εκτάσεις βοσκοτόπων, το είδος του ζωικού κεφαλαίου, το στάδιο πιστοποίησης και τις δαπάνες στήριξης.

        ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 • Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας, προς έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο φάκελος περιέχει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τις δεσμεύσεις για πέντε (5) έτη.
 • Οι δικαιούχοι εκτρέφουν σύμφωνα με το πρότυπο της Βιολογικής Κτηνοτροφίας και δηλώνουν στο ΟΣΔΕ για πέντε (5) τουλάχιστον έτη την κατοχή των ισάριθμων ενταγμένων ζώων με την αντίστοιχη έκταση των βοσκοτόπων.

Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν αγρότες φυσικά και νομικά πρόσωπα, εφόσον:

 • Εντάσσονται στο σύστημα της βιολογικής παραγωγής τηρώντας τους όρους και τις διαδικασίες του Καν. 2092/01 όπως ισχύει και εφαρμόζεται
 • Συνάπτουν συμβόλαιο με ένα εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων για να προσκομίζουν βεβαίωση πιστοποίησης  που απαιτείται στις ελεγκτικές  αρχές για την τήρηση των διατάξεων του Καν. 2092/91 καθώς και σύμβαση με Σύμβουλο Γεωπόνο για την εκπόνηση, παρακολούθηση και εφαρμογή του απαιτούμενου Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Εφαρμόζουν πιστά τις κατευθύνσεις, προδιαγραφές και τεχνικές της βιολογικής κτηνοτροφίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΟΚ) 2092/91
 • Εξασφαλίζουν βοσκότοπο για όλη την διάρκεια της 5ετίας και διαθέτουν άδεια λειτουργίας για το είδος  των ζώων και την δυναμικότητα της ενταγμένης μονάδας

Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης, έστω κι αν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, οι ακόλουθες κατηγορίες:

i. Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.

ii. Όσοι έχουν αποκλεισθεί από τις ενισχύσεις των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων ή δράσεων και για όσο χρόνο ισχύει ο αποκλεισμός.

iii. Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα, για δέκα έτη.

iv. Ανήλικα άτομα.

Τόποι υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης

Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι, αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων της δράσης 1.1 «Βιολογική γεωργία», υποβάλλουν στους παρακάτω φορείς:

 • στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
 • στα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ).

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε   στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφεριακής Ενότητας Ηρακλείου ή

στο Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου στις  Γεωπόνους  του Δήμου  στο τηλ. 2813401137 και 2813401156.

                                                                               

                                                                                  Εκ του Δήμου