Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
<< >>
Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

25/10/2011: Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά                 

 Πληροφορίες: Βελεγράκης Ιωάννης 

 Τηλ: 2813401 135

 Fax: 2810 743464

 E-mail: jvelegrakis@0470.syzefxis.gov.gr 

 Url: www.dimos-archanon-asterousion.gr

 

       Πεζά, 12 Οκτωβρίου 2011 

Αρ. Πρωτ: 23677

                                                                                                           

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο  Δήμος Αρχανών Αστερουσίων Νομού Ηρακλείου διενεργεί  Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με τις διατάξεις της υπ. Αποφ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185 Β’) περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., για προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών σύμφωνα με την 63/2011 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων .

Προϋπολογισμού : 56.485,46 ΕΥΡΩ

Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (άρθρο 26 της ΥΑ 11389/93) ορίζεται στα 2.825,00€ και διάρκεια ισχύος μέχρι και δύο μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού .

Τόπος παράδοσης: έδρα του δήμου

Γλώσσα υποβολής προσφορών : Ελληνική

Ημερομηνία υποβολής προσφορών: την 25/10/2011 ημέρα Τρίτη  μέχρι ώρα 10:00 στο δημοτικό κατάστημα Πεζών (κόμβος Πεζών ΤΚ 70100).

            Η αποσφράγιση των προσφορών : την 25/10/2011 ημέρα Τρίτη  ώρα 10:00 στο δημοτικό κατάστημα Πεζών (κόμβος Πεζών ΤΚ 70100).

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών (25η Οκτωβρίου) αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (24η Οκτωβρίου) 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια διατίθενται όλες τις εργάσιμες μέρες από 08:00 έως 14:30 στα τηλέφωνα 2813- 401101 και 2810-743830  (κ Βελεγράκης , Τμήμα Έργων Υποδομής

 Δήμου Αρχανών Αστερουσίων )

 

 

                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                               

 

 

 

                                                                     Ρούσος Εμμ. Κυπριωτάκης

 

Συνημμένα Αρχεία: Μελέτη