Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Οκτώβριος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<< >>
Παρασκευή, 02 Οκτωβρίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

30/12/2011: Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Δημοπρασίας προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» για το έτος 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                    ΠΕΖΑ  20/12/2011

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ                                           ΑΡ ΠΡΩΤ:  28583

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Κωδ. Φορέα: 1348

Ταχ. Δ/νση: ΠΕΖΑ 70 100        

Πληροφορίες: : Λυδάκη Άννα

Τηλέφωνο: 2813-401111                                      

Fax: 2810 743844         

 

 

ΠΡΟΣ :                                                                                                

 

ΕΘΝΙΚΟ  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Δ/νση Προγραμματισμού Παραγωγής

Καποδιστρίου 34 Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210-527900   

Fax : 210 5234312                                                                                                                    

 

ΠΑΤΡΙΣ  Ηρακλείου

Θεσσαλονίκης 2

Τ.Κ. 712 01  ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τηλ.:  2810-282625

Fax.:  2810-336320                     

 

ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

ΒΙΠΕ Ηρακλείου Οδός Α

Τηλ: 2810-398100

Fax: 2810-398117

 

 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Τηλ: 2810-227130

Fax: 2810-285856

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Δημοπρασίας προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ»  για το έτος 2011 

 

           Σας αποστέλλουμε συνημμένα Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ »   και σας παρακαλούμε να το δημοσιεύσετε μια φορά στην Εφημερίδα σας το ταχύτερο και όχι πέραν της 24/12/2011 λόγω προθεσμίας και να μας στείλετε δύο αντίτυπα του φύλλου δημοσίευσης.

Η δημοσίευση θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ  Αριθμ. 2/28783Α/05 όσον αφορά στο χώρο που καταλαμβάνουν οι δημοσιεύσεις και το μέγεθος της γραμματοσειράς, διαφορετικά είναι αδύνατη η πληρωμή των εξόδων δημοσίευσης. Τα έξοδα δημοσίευσης θα πληρωθούν από τον ανάδοχο.

            Επίσης σας παρακαλούμε αν δεν μπορείτε να το δημοσιεύσετε μέχρι αυτήν την ημερομηνία να μας ειδοποιήσετε εγκαίρως. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

    Ο Δήμαρχος

Αρχανών- Αστερουσίων

   

 

 

 

Ρούσσος Εμμ. Κυπριωτάκης

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΠΕΖΑ,    20/12/2011

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ: 28583                               ΔΗΜΟΣ «ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ»                              

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά                                                       

 Πληροφορίες:                                   

 Τηλ: 2813401 100

 Fax: 2810 743464

 E-mail: : info@0470.syzefxis.gov.gr

 Url: www.dimos-archanon-asterousion.gr

                                                              

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

 

Ο Δήμος "Αρχανών - Αστερουσίων"  Νομού Ηρακλείου διενεργεί  Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με τις διατάξεις της υπ. Αποφ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185 Β’) περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 103/2011 μελέτη του τμήματος Έργων Υποδομής του δήμου, για προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» για τις ανάγκες του δήμου.      

Προϋπολογισμού : 44.983,53  ΕΥΡΩ

Τόπος παράδοσης: έδρα του δήμου

            Γλώσσα υποβολής προσφορών : Ελληνική

            Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 30/12/2011 ημέρα Παρασκευή μέχρι ώρα 12:00 στο Κεντρικό δημοτικό κατάστημα Πεζών (Πεζά ΤΚ 70100)

            Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : την 30/12/2011 ημέρα Παρασκευή ώρα 12:00 στο Κεντρικό δημοτικό κατάστημα Πεζών  (Πεζά ΤΚ 70100).

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα υποβολής των προσφορών (30η Δεκεμβρίου) αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (29η Δεκεμβρίου)

Τα έξοδα δημοσίευσης υπολογίζονται περίπου στο ποσό των 200,00€ και θα πληρωθούν από τον ανάδοχο .

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια διατίθενται όλες τις εργάσιμες μέρες από 08:00 έως 14:30 στα τηλέφωνα 2813-401118 (κ Λυδάκη Άννα, Τμήμα Έργων Υποδομής Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων)

 

 

Ο Δήμαρχος

Αρχανών- Αστερουσίων

      

 

 

       Ρούσσος Εμμ. Κυπριωτάκης

 

 

 

Συνημμένο Αρχείο: Μελέτη