Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
<< >>
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΕΛΕΓΧΟ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ"

Ο Δήμος «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»  Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 και του Δ.Κ.Κ.

          Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της Παροχής Υπηρεσίας είναι 12.711,00 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) και προέρχεται από Εσοδα

          Διατιθέμενη πίστωση 2010 14.700,00 ΕΥΡΩ

          Η Δημοπρασία θα γίνει την 26/05/2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00μμ (λήξη προσφορών) στα γραφεία του Δήμου «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» από αρμόδια Επιτροπή.

          Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ανεγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου είδους εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.

          Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 636,00 Ευρώ, με Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και θα απευθύνεται προς τον Δήμο «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

          Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ή στο Δήμο «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

Συνημμένο Αρχείο:

Μελέτη