Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
<< >>
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο  Δήμος «Νίκος Καζαντζάκης» Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει Ανοικτό  Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την  προμήθεια υλικών για την  επισκευή μηχανολογικών μερών αντλιοστασίων ύδρευσης άρδευσης. Οι προδιαγραφές καθορίστηκαν βάσει της 73/2010 οικείας μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ν. Καζαντζάκης .

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

Α)Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα

Β)Συνεταιρισμοί

Γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

Προϋπολογισμός προμήθειας: 56.013.34 ευρώ (Συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.)

Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (άρθρο 26 της ΥΑ 11389/93) ορίζεται στα 2.277,00€ και διάρκεια ισχύος μέχρι και δύο μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού .

Τόπος παράδοσης: Δήμος «Ν. Καζαντζάκης», οικισμός Πεζά Νομού Ηρακλείου.

Γλώσσα : Ελληνική

Ημερομηνία διαγωνισμού και αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή ορίζεται την 26η Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών (26 Νοεμβρίου) αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (26 Νοεμβρίου) 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου «Ν. Καζαντζάκης» στο Δημοτικό Κατάστημα Αγιών Παρασκιών (18ο χλμ εθνικού δρόμου Ηρακλείου Αρκαλοχωρίου κόμβος Αγιών Παρασκιών). Την ευθύνη για την κατάσταση των φακέλων των προσφορών που κατατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό έχουν οι συμμετέχουσες εταιρείες.

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον  Τύπο και στο εθνικό τυπογραφείο είναι μέχρι την 05η Νοεμβρίου . Τα έξοδα δημοσίευσης υπολογίζονται περίπου 300,00€ και θα πληρωθούν από τον ανάδοχο Πληροφορίες για τα λοιπά στοιχεία της προμήθειας και τα σχετικά δικαιολογητικά δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 8:30 έως 14:30 στα γραφεία του Δήμου «Ν. Καζαντζάκης» στο Δημοτικό κατάστημα Αγιών Παρασκιών (18ο χλμ εθνικού δρόμου Ηρακλείου Αρκαλοχωρίου κόμβος Αγιών Παρασκιών) ή στο τηλέφωνο 2813-401101  από τον κο  Βελεγράκη Γ. ).

 

                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                               

 

 

 

                                                                             Ρούσος Εμμ. Κυπριωτάκης

 

Συνημμένο αρχείο: Μελέτη