Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Αυγουστος  2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<< >>
Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΠΕΖΑ,    20/06/2012

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ: 17798

ΔΗΜΟΣ «ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ»                              

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά                                                       

 Πληροφορίες:                                   

 Τηλ: 2813401 100

 Fax: 2810 743464

 E-mail: info@0470.syzefxis.gov.gr 

 Url: www.dimos-archanon-asterousion.gr

                                                              

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμος "Αρχανών - Αστερουσίων"  Νομού Ηρακλείου διενεργεί  Ανοιχτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με τις διατάξεις της υπ. Αποφ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185 Β’) περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., και σύμφωνα με την υπ’ αριθ.43/2012 μελέτη του τμήματος Έργων Υποδομής του δήμου, για προμήθεια υγρών καυσίμων ως εξής:

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  8.340,00λίτρα , ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  61.650,00 λίτρα , ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2.989,00 λίτρα για τις ανάγκες του δήμου.      

Προϋπολογισμού : 143.172,65 ΕΥΡΩ

Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (άρθρο 26 της ΥΑ 11389/93) ορίζεται στα 7.160,00€ και διάρκεια ισχύος μέχρι και δύο μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού .

Τόπος παράδοσης: έδρα του δήμου

            Γλώσσα υποβολής προσφορών : Ελληνική

            Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 20/07/2012 ημέρα Παρασκευή μέχρι ώρα 10:00 στο δημοτικό κατάστημα Πεζών(Πεζά ΤΚ 70100)

            Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : την 23/07/2012 ημέρα Δευτέρα  ώρα 10:00 στο δημοτικό κατάστημα Πεζών (Πεζά ΤΚ 70100).

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα υποβολής των προσφορών (20η Ιουλίου) αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (19η Ιουλίου) 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια διατίθενται όλες τις εργάσιμες μέρες από 08:00 έως 14:30 στα τηλέφωνα 2813-401127 (κ Παρασκευά Χ., Τμήμα Έργων Υποδομής του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων)

 

 

Ο Δήμαρχος

Αρχανών- Αστερουσίων

   

 

 

      Ρούσσος Εμμ. Κυπριωτάκης

 

 

Συνημμένο Αρχείο:

Μελέτη