Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Αυγουστος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
<< >>
Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

"Δημιουργία Δημοτικής Αγοράς στο Δήμο Άρχανών - Αστερουσίων" Υποέργο 2 : "Κυλιόμενες εκδηλώσεις για τη δημοτική αγορά (για 2 χρόνια)"

 

 

 
 

 

 

            Αριθμ. Πρωτ.: 13884/11-06-2013

 


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων,


          Προκηρύσσει πρόχειρη δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για τη "Δημιουργία Δημοτικής Αγοράς στο Δήμο Άρχανών - Αστερουσίων " Υποέργο 2 : "Κυλιόμενες εκδηλώσεις για τη δημοτική αγορά (για 2 χρόνια)", Προϋπολογισμού  60.737,40 ΕΥΡΩ.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αξία προμηθευόμενων ειδών

 

Φ.Π.Α 23%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ

49.380,00

11.357,40

Εκδηλώσεις

(Θεάτρου, Μουσικής, Χορός, Κινηματογράφος, Εκθέσεις, Αθλοπαιδίες)-Τεχνική Υποστήριξη εκδηλώσεων, (Οργάνωση – Συντονισμός χώρου εκδηλώσεων, Μικροφωνική εγκατάσταση, -ήχος-φως, βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων 

29.400,00

6.762,00

Ενημερωτικές διαλέξεις - Υποστηρικτικό γραφείο- γραμματεία

(εισιτήρια εισηγητών- διαμονή)

3.080,00

708,40

Προβολή _ Δημοσιότητα Εκδηλώσεων - (3 διαφημιστικά σποτ σε τηλεόραση – 3 διαφημιστικά σποτ σε ραδιόφωνο, 12 δίμηνα φυλλάδια ενημέρωσης εκδηλώσεων, 5 banners, 1000 αφίσες)

9.100,00

 

2.093,00

 

Δραστηριότητες για παιδιά: Θεατρικό παιχνίδι, Ζωγραφική, Επιτραπέζια

Χορός κ.λ.π 

3.200,00

736,00

Μπάνερ διαστάσεων για την προβολή της δημιουργίας της Δημοτικής Αγοράς(1,20x2,50) 

1.000,00

230,00

Αφίσες μεγέθους για την προβολή της δημιουργίας της Δημοτικής Αγοράς (1,20x2,50) 

1.500,00

345,00

Πολύπτυχο προβολής για την προβολή της δημιουργίας της Δημοτικής Αγοράς(10.000 τεμ) 

2.100,00

483,00

 

Ο  διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, Πεζά ΤΚ 70100, Πεζά Ηρακλείου Κρήτης, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 5 Ιουλίου 2013,  ημέρα  Παρασκευή και ώρα  10:00 π.μ. (λήξη καταθέσεως προσφορών).

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα , με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 28/80, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

Οι προσφορές θα συμπληρωθούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο σφραγισμένο έντυπο που χορηγείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (κα Αρβανίτη Ελένη), έναντι 10 ευρώ.

H προσφορά των διαγωνιζόμενων θα απευθύνεται προς το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων και θα πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά με ανάλογο ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που θα ανέρχεται σε 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α  

δηλαδή στο ποσό των #2.469,00# ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλουν κοινή προσφορά), που ασκούν εμπορικό, ή βιομηχανικό, ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή και δύνανται να προσφέρουν τις εν λόγω υπηρεσίες, με ιδία παρουσία, ή με εκπρόσωπο τους, ή με οποιοδήποτε τρόπο, έγκαιρη αποστολή της προσφοράς όπως περιγράφεται στην Ειδική Συγγραφή της παρούσας.

Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Οι εν λόγω υπηρεσίες εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας "07 - Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφ. Κρήτης" του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης"

Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται προκαταβολή.

 

Τόπος παράδοσης: έδρα του δήμου

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 5η  Ιουλίου 2013,  ημέρα  Παρασκευή και ώρα  10:00 π.μ. στο Κεντρικό δημοτικό κατάστημα Πεζών(Πεζά ΤΚ 70100)

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 5η  Ιουλίου 2013,  ημέρα  Παρασκευή και ώρα  10:00 π.μ. στο Κεντρικό δημοτικό κατάστημα Πεζών(Πεζά ΤΚ 70100).

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα υποβολής των προσφορών (5η  Ιουλίου 2013) αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (4η  Ιουλίου 2013).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια διατίθενται όλες τις εργάσιμες μέρες από 08:00 έως 14:30 στα τηλέφωνα 2813-401118 και 2813 - 401121 (κ. Αρβανίτη Ελένη και Λυδάκη Άννα).

                                                   Ο Δήμαρχος

Αρχανών- Αστερουσίων

 

  Ρούσσος Εμμ. Κυπριωτάκης

 

 

 

Κατεβάστε την αναλυτική Διακήρυξη από ΕΔΩ