Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Αυγουστος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
<< >>
Σάββατο, 15 Αυγούστου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                      ΠΕΖΑ, 12 Ιανουαρίου 2012  
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ             Αρ. Πρωτ. 03
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ             
 Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά                    
 Πληροφορίες: Παρασκευά Χ.            
 Τηλ: 2813401 127
 Fax: 2810 743464
 E-mail: hparaskeva@0470.syzefxis.gov.gr
 Url: www.dimos-archanon-asterousion.gr


ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

                                                            
Η Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων  Νομού Ηρακλείου διενεργεί  Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με τις διατάξεις της υπ. Αποφ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185 Β’) περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 110/2011 μελέτη του τμήματος Έργων Υποδομής του δήμου Αρχανών - Αστερουσίων, για προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012» για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.    
Προϋπολογισμού : 29.989,86  ΕΥΡΩ
Τόπος παράδοσης: έδρα του δήμου
    Γλώσσα υποβολής προσφορών : Ελληνική
    Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 19/01/2012 ημέρα Πέμπτη μέχρι ώρα 10:00 στο Κεντρικό δημοτικό κατάστημα Πεζών(Πεζά ΤΚ 70100)
    Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : την 19/01/2012 ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00 στο Κεντρικό δημοτικό κατάστημα Πεζών (Πεζά ΤΚ 70100).
Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα υποβολής των προσφορών (19η Ιανουαρίου) αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (18η Ιανουαρίου)  
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια διατίθενται όλες τις εργάσιμες μέρες από 08:00 έως 14:30 στα τηλέφωνα 2813-401127 (κ Παρασκευά Χ., Τμήμα Έργων Υποδομής Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων)
                                                                     
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.Δημήτριος Χρονάκης


Συνημμένο Αρχείο: Μελέτη