Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιουνιος  2017
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
<< >>
Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΑΠΟ ΕΔΩ

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Επικοινωνία Δημοτών με Υπηρεσίες Δήμου

 

 

Προσωρινή συγκρότηση των υπηρεσιακών μονάδων, του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων

1. Συγκροτούμε προσωρινά και μέχρι την ψήφιση και δημοσίευση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, τις κάτωθι υπηρεσιακές μονάδες.

Α. Γραφείο Δημάρχου, στο οποίο υπάγεται και το Γραφείο των Ειδικών Συνεργατών

Β. Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου στο οποίο υπάγεται η Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου

Γ. Γραφεία Αντιδημάρχων (4)

Δ. Δ/νση Δημοτικών Υπηρεσιών στην οποία υπάγονται:

 • Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
 • Οικονομική Υπηρεσία με δύο τμήματα
 •    Τμήμα Εσόδων
 •    Τμήμα Εξόδων
 • Ταμειακή Υπηρεσία
 • Τμήμα Τεχνικών Έργων
 • Τμήμα Έργων Υποδομής
 • Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
 • Τμήμα Επικοινωνίας και Εσωτερικής Ανταπόκρισης (ΚΕΠ)
 • Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Δημοτών Δημοτικής Ενότητας Αρχανών
 • Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Δημοτών Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων

2. Τοποθετούμε τους κάτωθι υπαλλήλους προσωρινά σε θέσεις προϊσταμένων των αντίστοιχων οργανικών μονάδων.

Δ/νση Δημοτικών Υπηρεσιών

Δασκαλάκη Χρυσή, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με Ά βαθμό

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Λυδάκη Μαρίνα, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με Α’ βαθμό

Τμήμα Εσόδων

Τριανταφυλλάκη Ευφροσύνη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με Α’ βαθμό

Τμήμα Εξόδων

Παπαδοπούλου Μαρία, κλάδου ΔΕ Διοικητικών με Α’ βαθμό

Τμήμα Τεχνικών Έργων

Χανιωτάκη Μαρία, κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών με Β’ βαθμό

Τμήμα Έργων Υποδομής

Σημαντηράκης Εμμανουήλ, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α’

Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Στυλιανού Ευγενία, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Α’.

Τμήμα Επικοινωνίας και Εσωτερικής Ανταπόκρισης Δημοτικής Ενότητας Ν. Καζαντζάκη

Δοξαστάκη Δέσποινα, κλάδου ΔΕ Διοικητικών

Τμήμα Επικοινωνίας και Εσωτερικής Ανταπόκρισης Δημοτικής Ενότητας Αρχανών

Καλογιαννάκης Γεώργιος, κλάδου ΠΕ Διοικητικών με βαθμό Β’

Τμήμα Επικοινωνίας και Εσωτερικής Ανταπόκρισης Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων

Στεφανάκη Εμμανουήλ, κλάδου ΔΕ Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με Α’ βαθμό

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Δημοτών Δημοτικής Ενότητας Αρχανών

Μαρινάκη Ευαγγελία, κλάδου ΔΕ Διοικητικών με Α’ βαθμό

3. Εκχωρούμε εξουσιοδότηση υπογραφής στους ανωτέρω ως ακολούθως:

Στον Προϊστάμενο Δ/νσης Δημοτικών Υπηρεσιών:

 •       Κάθε είδους βεβαιώσεων και πιστοποιητικών τα στοιχεία των οποίων προκύπτουν από το Μητρώο των Υπαλλήλων και ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους
 •       Βεβαιώσεων αποδοχών
 •       Διαφόρων διαβιβαστικών για την αποστολή στοιχείων προσωπικού προς τις Υγειονομικές Επιτροπές, το Υπουργείο Εσωτερικών, το ΑΣΕΠ, την Περιφέρεια Κρήτης
 •       Τα Στατιστικά Δελτία και τα διαβιβαστικά τους προς τους αρμόδιους φορείς
 •       Θεωρήσεων ακριβούς φωτοαντιγράφου και γνησίου υπογραφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις
 •       Έγγραφα με τα οποία παρέχονται στοιχεία για έργα – προμήθειες κ.λ.π. προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή τα αρμόδια υπουργεία
 •       Εγγράφων που αφορούν στη συλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων
 •       Βεβαιώσεις περί μη οφειλής ΤΑΠ (σε περίπτωση απουσίας του Προϊσταμένου Τμήματος)
 •       Βεβαιώσεις τετραγωνικών για σύνδεση ρεύματος με ΔΕΗ(σε περίπτωση απουσίας του Προϊσταμένου Τμήματος)
 •       Βεβαιώσεις ιδιοκτησίας απαλλοτριωμένων εκτάσεων
 •       Βεβαιώσεις ιδιοκτησίας 1ης κατοικίας και βεβαίωση κατοικίας για διακανονισμό με το ΙΚΑ
 •       Αιτήματα για αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών όλων των Τμημάτων, όταν απουσιάζουν οι Προϊστάμενοι Τμημάτων
 •       Βεβαιωτικών Καταλόγων (συνυπογραφή με τον Προϊστάμενο Εσόδων)
 •       Πινάκων παρακατάθεσης προσωρινών και οριστικών πινάκων απαλλοτρίωσης (συνυπογραφή με τον προϊστάμενο Εξόδων)
 •      Των αδειών του προσωπικού της Δ/νσης σε περίπτωση που απουσιάζει ο Προϊστάμενος του Τμήματος
 •       Εντολών ανάληψης δαπάνης και αρνητικών εκθέσεων ανάληψης δαπάνης
 •       Την υπογραφή κάθε εγγράφου που αφορά στον τομέα Πρόνοιας και διαχείρισης διαδικασιών που άπτονται στην αντιμετώπιση ευαίσθητων κοινωνικών περιστατικών

 

Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών:

 •       Κάθε πιστοποιητικού  / εγγράφου το οποίο εκδίδεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τήρησης των δημοτολογίων
 •       Βεβαιώσεων Μονίμου Κατοικίας, Κατοχής Ζώων, Πιστοποιητικών Λαϊκών Αγορών, Βεβαιώσεων πληθυσμού, πιστοποιητικών στεμφύλων  (για τα καζάνια), Βεβαιώσεων περί συμμετοχής στρατιωτών σε αγροτικές εργασίες, Βεβαιώσεων περί ορεινών – ημιορεινών περιοχών και Βεβαιώσεων κατά κύριο επάγγελμα αγροτών
 •       Εγκρίσεων των αδειών του προσωπικού που υπάγεται στο τμήμα 
 •       Θεωρήσεων ακριβούς φωτοαντιγράφου και γνησίου της υπογραφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις
 •       Αιτημάτων ανάληψης δαπάνης
 •       Εγγράφων με τα οποία υποβάλλονται ερωτήματα προς κάθε εποπτεύουσα αρχή για την παροχή διευκρινήσεων για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του τμήματος
 •       Διαβιβαστικών αποστολής αποδεικτικών ανάρτησης εγγράφων / αποφάσεων διαφόρων υπηρεσιών

 

Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών Έργων την υπογραφή

 •  Εγγράφων με τα οποία παρέχονται στοιχεία για έργα – προμήθειες κ.λ.π. προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ή τα αρμόδια υπουργεία
 •  Πάσης φύσεως διαβιβαστικών εγγράφων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του τμήματός 
 •  Εγκρίσεων των αδειών του προσωπικού που υπάγεται στο τμήμα 
 •  Θεωρήσεων ακριβούς φωτοαντιγράφου και γνησίου της υπογραφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις
 •  Αιτημάτων ανάληψης δαπάνης
 •  Εγγράφων με τα οποία υποβάλλονται ερωτήματα προς κάθε εποπτεύουσα αρχή για την παροχή διευκρινήσεων για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του τμήματος

 

Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Έργων Υποδομής την υπογραφή

 • Θεωρήσεων ακριβούς φωτοαντιγράφου και γνησίου της υπογραφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις
 •  Πάσης φύσεως διαβιβαστικών εγγράφων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του τμήματός 
 •  Εγγράφων με τα οποία παρέχονται στοιχεία για έργα – προμήθειες κ.λ.π. προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ή τα αρμόδια υπουργεία
 • Εγκρίσεων των αδειών του προσωπικού που υπάγεται στο τμήμα 
 • Βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων
 • Βεβαιώσεων τετραγωνικών για ρευματοδότηση
 • Θεωρήσεων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων απαλλοτριώσεων
 • Αιτημάτων ανάληψης δαπάνης
 • Εγγράφων με τα οποία υποβάλλονται ερωτήματα προς κάθε εποπτεύουσα αρχή για την παροχή διευκρινήσεων για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του τμήματος

 

Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Εσόδων την υπογραφή

 • Θεωρήσεων ακριβούς φωτοαντιγράφου και γνησίου της υπογραφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις
 • Βεβαιώσεων περί μη οφειλής Τ.Α.Π.
 • Εγκρίσεων των αδειών του προσωπικού που υπάγεται στο τμήμα
 • Βεβαιωτικών Καταλόγων  (συνυπογραφή με τον Προϊστάμενο Δ/νσης)
 • Αιτημάτων ανάληψης δαπάνης
 • Εγγράφων με τα οποία υποβάλλονται ερωτήματα προς κάθε εποπτεύουσα αρχή για την παροχή διευκρινήσεων για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του τμήματος

 

Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Εξόδων την υπογραφή

 • Θεωρήσεων ακριβούς φωτοαντιγράφου και γνησίου της υπογραφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις
 • Των Στατιστικών Δελτίων
 • Εγκρίσεων των αδειών του προσωπικού που υπάγεται στο τμήμα
 • Βεβαιώσεων αποδοχών
 • Πινάκων Παρακατάθεσης προσωρινών και οριστικών αποζημιώσεων απαλλοτριώσεων (συνυπογραφή με τον Προϊστάμενο Δ/νσης)
 • Εντολών ανάληψης δαπάνης και αρνητικών εκθέσεων ανάληψης δαπάνης
 • Εγγράφων με τα οποία υποβάλλονται ερωτήματα προς κάθε εποπτεύουσα αρχή για την παροχή διευκρινήσεων για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του τμήματος

 

Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης την υπογραφή

 • Αιτημάτων ανάληψης δαπάνης
 • Εγγράφων τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων του τμήματος
 • Εγκρίσεων των αδειών του προσωπικού που υπάγεται στο τμήμα

 

Στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Δημοτών της Δημοτικής Ενότητας Αρχανών

 • Αιτημάτων ανάληψης δαπάνης
 •  Πιστοποιητικά που άπτονται της Δημοτικής Κατάστασης και τα οποία εκδίδονται μέσω του προγράμματος του Εθνικού Δημοτολογίου
 •  Πάσης φύσεως Βεβαιώσεων (π.χ. Μονίμου Κατοικίας – περί μη οφειλής Τ.Α.Π. κ.α.), με εξαίρεση όσες άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας και για τις οποίες απαιτείται η συνυπογραφή υπαλλήλου κλάδου Μηχανικών (π.χ. Βεβαιώσεις παλαιότητας)

 

Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Επικοινωνίας και Εσωτερικής Ανταπόκρισης (ΚΕΠ) των Δημοτικών Ενοτήτων την υπογραφή

 • πάσης φύσεως εγγράφων, θεωρήσεων, που προκύπτουν από τις αρμοδιότητες του τμήματός τους. Σε περίπτωση απουσίας τους τα έγγραφα θα υπογράφονται ως εξής: Για τη Δημοτική Ενότητα Ν. Καζαντζάκη από την Παπαστεφανάκη Σταυρούλα κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, για τη Δημοτική Ενότητα Αρχανών από την Λειβαδιωτάκη Ελένη κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών και για τη Δημοτική Ενότητα Αστερουσίων από τον Χαβαδάκη Εμμανουήλ κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων.

 

Ο Δήμαρχος

Ρούσος Κυπριωτάκης