Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Μάιος  2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
<< >>
Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021

Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων 2015-2019

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων για τα έτη 2015-2019 συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης. Αφορά στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, καθώς και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας, μεριμνώντας για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων

 Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα περιλαμβάνουν τα:


 1. Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων 2015-2019.

 2. Επιχειρησιακό Σχέδιο (το οποίο αποτελεί την εξειδίκευση του Στρατηγικού Σχεδίου σε συγκεκριμένες δράσεις).

 3. Οικονομικό Προγραμματισμό  Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων 2015-2019.


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων με τις υπ'αρ. 283 και 284 αποφάσεις της συνεδρίασης της 15ης Σεπτεμβρίου 2015, ενέκρινε το πενταετές επιχειρησιακό του πρόγραμμα για την δημοτική περίοδο 2015-2019 καθώς και την έκθεση διαδικασιών κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες διαβούλευσης και δημοκρατικού προγραμματισμού.


Ο Δήμος Αρχανών- Αστερουσίων ολοκλήρωσε τις διαδικασίες κατάρτισης του  Επιχειρησιακού Προγράμματος για την περίοδο 2015- 2019, το οποίο εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με την υπ'αρ. πρωτ.: 15953/14-01-2015 απόφαση της.


Τα κείμενα του Επιχειρησιακού Προγράμματος τίθενται στην διάθεση των Δημοτών και όλων των ενδιαφερομένων προς ενημέρωση και υποβολή προτάσεων και παρατηρήσεων


  Για το Τμήμα Έργων Υποδομής

Δημόσια Διαβούλευση για το Στρατηγικό Σχέδιο του 5ετούς Επιχειρησιακού Πρόγραμματος 2015-2019, του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΔΩ

Σύμφωνα με:

  • την ΥΑ  41179/23-10-2014 (ΦΕΚ Β 2970 2014) « Περιεχόμενο δομή Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ 2014- 2019 (ΑΔΑ Ω2ΛΒΝ-Σ4Α)» και
  • την υπ.αριθμ 95/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων

ο Δήμος Αρχανών- Αστερουσίων θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση το κείμενο  το Στρατηγικό  Σχέδιο του 5ετούς Επιχειρησιακού Πρόγραμματος 2015-2019, το οποίο περιλαμβάνει τα:

1. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της περιοχής του Δήμου,

2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του Δήμου, των Νομικών Προσώπων του (ΟΚΑΠ, ΚΕΔΑΑ, ΦΟΔΣΑ) και

3. Στρατηγική του Δήμου και αναπτυξιακές προτεραιότητες


Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων για τα έτη 2015-2019 συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης. Αφορά στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, καθώς και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας, μεριμνώντας για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων


 

Για την υποβολή προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων:


 Α) εγγράφως με αποστολή στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, ΠΕΖΑ Τ.Κ 70100 με την ένδειξη «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα». 

 Β) Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (info@0470.syzefxis.gov.gr).

Και στις δύο περιπτώσεις η καταληκτική ημερομηνία είναι η 10η Απριλίου 2015 και ώρα 12.00.


 

Δημόσια Διαβούλευση στα πλαίσια Εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων για τα έτη 2015-2019.

Το Τμήμα Προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου, με σκοπό την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων, επιθυμεί τη συμβολή των Δημοτών και των Φορέων του στις διαδικασίες αναπτυξιακού σχεδιασμού μέσω της συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου στο οποίο ζητείται:

  1. να διατυπωθούν απόψεις όσον αφορά στην επιλεγμένη στρατηγική και τις πολιτικές της δημοτικής αρχής έως και το 2019, και

  2. να προταθούν δράσεις που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής και στη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και των υπηρεσιών του.

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια μπορούν να αποσταλούν:

Α) είτε σε έντυπη μορφή κατευθείαν στο δημαρχείο στα Πεζά (διεύθυνση: Δήμος Αχανών Αστερουσίων, Πεζά, τ.κ 70100, Υπόψη: Τμήματος Προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης)

Β) είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@0470.syzefxis.gov.gr

 

Η προθεσμία υποβολής είναι η 30η Ιανουαρίου 2015.


Για το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Η Προϊσταμένη

Στυλιανού Ευγενία, Γεωπόνος Msc.


ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2014-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 

Τμήμα Προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Καλούνται οι εκπρόσωποι των Συλλογικών Φορέων του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων αλλά και ενδιαφερόμενοι δημότες, να υποβάλλουν τις υποψηφιότητές τους για τη συμμετοχή τους Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης περιόδου 2014-2017 και η οποία πρόκειται να επανασυσταθεί στο Δήμο μας.

 

Τι είναι η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 

Η Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν.3852/10) είναι το όργανο του Δήμου που αποτελείται από δημότες εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και έχει συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Συγκεκριμένα, έχει τη δυνατότητα:

  • να ενημερώνεται

  • να γνωμοδοτεί

  • να προτείνει

στο Δήμο και τις υπηρεσίες του θέματα γενικού ή ειδικού αναπτυξιακού ενδιαφέροντος (τα προγράμματα δράσης, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και ό,τι άλλο άπτεται των κοινωνικών, πολιτιστικών, τεχνικών και αναπτυξιακών θεμάτων του Δήμου).

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στα ΚΕΠ Πεζών, Αρχανών και Πύργου, έως τις 30 Νοεμβρίου 2014 και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@0470.syzefxis.gov.gr.

 

Πληροφορίες

Τηλ: 2813-401156

Email: info@0470.syzefxis.gov.gr

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΕΔΩ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για το Έργο: «Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συμμετοχικότητας και παροχή προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για Δήμους της Κρήτης»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

 

 

Κωδ ΟΠΣ (MIS)

327924 

Πράξη

«Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συμμετοχικότητας και παροχή προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για Δήμους της Κρήτης»

Υποέργο

 

Διάρκεια Διαβούλευσης

Από       4/11/2011 έως 19/11/2011                                      

Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή)

Δήμος Αρχανών Αστερουσίων

Όνοματεπώνυμο Υπεύθυνου Επικοινωνίας για την Πράξη

Κατερίνα Γιαλιτάκη

 

Τηλέφωνο

2813401123

e-mail

katerinagialitaki@gmail.com

Ηλεκτρονική Διεύθυνση διαβούλευσης Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων

http://www.dimos-archanon-asterousion.gr

 

 

 

Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης (ή υποέργου) συμμετείχαν 2 (δύο) φορείς / εταιρείες.

 

Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από τον Φορέα Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων

 

Συνημμένα.

 

1)      Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

Α/Α

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων)
με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση Δικαιούχου – Ενσωματώθηκε  στη Διακήρυξη :

Τεκμηρίωση Απάντησης

Υποβάλλων (Φορέας, Οργανισμός, Εταιρεία )

1

 

Επισυνάπτονται οι Παρατηρήσεις από την  Εταιρεία

GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES

 

ΝΑΙ

 

Παρατηρήσεις 1.1- 1.5  

 

Προσθήκη στο :Α.2.1. Αντικείμενο του Έργου

 

To σύνολο του λογισμικού που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος, περιλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα, της τεκμηρίωσης, δοκιμαστικών αρχείων, κτλ, θα πρέπει να προσφερθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή με άδεια που θα της επιτρέπει: (α) να μελετά τον τρόπο λειτουργίας του λογισμικού, (β) να το προσαρμόζει στις ανάγκες της, (γ) να αναδιανέμει αντίγραφα του λογισμικού για οποιονδήποτε σκοπό και σε οποιονδήποτε, (δ) να βελτιώνει και να δημοσιεύει ή διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο τις βελτιώσεις του προϊόντος λογισμικού που έχει επιφέρει σε οποιονδήποτε. Επίσης σε περίπτωση που απαιτηθούν γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα, τα γεωχωρικά δεδομένα που θα χρησιμοποιούνται και τα οποία διαθέτει ήδη οποιαδήποτε δημόσια αρχή, θα μπορούν να αποκτηθούν από τον δυνητικό Δικαιούχο/Φορέα Πρότασης χωρίς οποιοδήποτε κόστος σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ν. 3882/2010 και δεν συμπεριλαμβάνονται στο αντικείμενο της χρηματοδότησης. Οποιαδήποτε νέα γεωχωρικά δεδομένα παράγονται θα πρέπει να είναι διαθέσιμα προς περαιτέρω χρήση σύμφωνα με τους όρους των Ν. 3882/2010 και 3979/2011.

 

Τροποποίηση Α3.3.16 «Ανάπτυξη ελεύθερου λογισμικού GIS εισαγωγής και προβολής σημείων σε ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο, από δεδομένα GPS φορητής συσκευής»

Στη δράση αυτή θα αναπτυχτεί μια πλατφόρμα στην οποία θα έχει την δυνατότατα να ενσωματώνει και να προβάλει σε ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο δεδομένα που θα είναι αποθηκευμένα σε συσκευές GPS. Σκοπός αυτής της πλατφόρμας είναι για παράδειγμα κάποιος υπάλληλος του Δήμου όταν βρίσκεται σε εργασία εκτός Δήμου και θέλει να δηλώσει μια γεωγραφική θέση στην τεχνική υπηρεσία για πιθανά προβλήματα (πχ πρόβλημα ηλεκτροδότησης, διαχείρισης σκουπιδιών, διαχείριση δημοσίων χώρων, διαδρομές κ.λπ.) να αποθηκεύει τα στίγματα στο φορητό GPS και με ένα απλό Download να αποθηκεύονται στο GIS και παράλληλα να μετατρέπονται σε δεδομένα που θα αναγνωρίζονται από το ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο. Εν συνεχεία θα εμφανίζονται εύκολα χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες την εφαρμογή. Το ίδιο θα ισχύει και για τους Δημότες εάν θέλουν να αναφέρουν ένα πρόβλημα και χρειάζεται ακριβής γεωγραφικός προσδιορισμός. Στην πραγματικότητα δημιουργείται ένα μοντέλο διαλειτουργικότητας μιας ελεύθερης βάσης δεδομένων με τις δυνατότητες προβολής δεδομένων σε ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο. Ο Ανάδοχος πρέπει να προτείνει μία λύση που θεωρεί ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εφαρμογής και συμφωνεί με τις γενικότερες προδιαγραφές του έργου.

 

GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES 

2

Επισυνάπτονται οι Παρατηρήσεις από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

 

ΝΑΙ

 

Προσθήκη bullet στο  Α3.3 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών)

 

10 Οι προσφερόμενες υπηρεσίες και το περιεχόμενο της πύλης του έργου θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 (WCAG 2.0), σε Επίπεδο προσβασιμότητας «ΑΑ». Στην περίπτωση δε των διαδικτυακών υπηρεσιών που θα υλοποιηθούν για χρήση από φορητές συσκευές, επιπλέον της προηγούμενης συμμόρφωσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι Βέλτιστες Πρακτικές του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Mobile Web Best Practices 1.0) της Κοινοπραξίας του W3C.

 

Προσθήκη στο πίνακα συμμόρφωσης

 

C3.1 Καθορισμός μεθοδολογίας υλοποίησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Συμμόρφωση με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 (WCAG 2.0), σε Επίπεδο προσβασιμότητας «ΑΑ»

ΝΑΙ

 

 

Συμμόρφωση με τις Οδηγίες για Βέλτιστες Πρακτικές του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Mobile Web Best Practices 1.0) της Κοινοπραξίας του W3C

ΝΑΙ

 

 

 

 

 

 

 

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) 

 

 

Ο  Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη

 

Γιαλιτάκη Κατερίνα

Δημόσια Διαβούλευση Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το έργο: «Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συμμετοχικότητας και παροχή προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για Δήμους της Κρήτης»

Ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο της Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το έργο: «Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συμμετοχικότητας και παροχή προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για Δήμους της Κρήτης» με προϋπολογισμό: 219.700,00        (χωρίς ΦΠΑ) το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ.